Vereniging Mensa Nederland

De Vereniging Mensa Nederland behartigt de belangen van hoog-intelligenten en is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Mensa Nederland werd door Mr. S. A. l'Honore Naber in 1963 opgericht en staat open voor alle mannen en vrouwen van alle leeftijden met een zeer hoge algemene intelligentie. Mensa als vereniging neemt geen politieke of godsdienstige standpunten in.

Mensa Officials

Bestuur:

Willem Bouwens (voorzitter)
Betsy Buisman (secretaris)
Arie Dalm (penningmeester)
Wim Oosterveld (aktiviteiten)
José Gralike(Regio´s)

Het bestuur als geheel is te bereiken door een email te sturen naar:
bestuur-vmn@egroups.com

Secretariaat en Ledenadministratie:

(vermeld bij alle correspondentie en betalingen altijd uw lidmaatschapsnummer)
Postbus 100,
3500 AC UTRECHT
Postbank 55.22.00 t.n.v. penningmeester Mensa Nederland

Selectiecommissie:

Ger van Oirschot (selectiegemachtigde)
Roelof van der Kamp (penningmeester)
Ben Vogel (lid)

Redaktie Mensa Berichten:

Mensa Berichten is een nieuwsbrief voor leden van de Vereniging Mensa Nederland en onderhoudt het kontakt tussen de leden van de Vereniging Mensa Nederland. Alle bijdragen, behalve de bestuursmededelingen en de activiteitenagenda, zijn strikt voor rekening van de inzenders en geven niet de mening van de Vereniging weer. Gezien het besloten karakter van de Vereniging dienen lezers de inhoud niet ter kennis van niet-leden te brengen. Artikelen mogen uitsluitend na toestemming van Vereniging en auteur met bronvermelding worden overgenomen.

Oplage: 2100
Frequentie: 10 maal per jaar
Omvang: 40 pagina's plus omslag
Formaat: paperback (24 * 16,8 cm)

Edu Braat
Robin Ketelaars (webmaster van deze privé-site) lees mijn colums uit de MB
Jack Ruijs
Joost van de Klashorst
Kopij Mensa Berichten: redaktie_mb@egroups.com

Advertenties Mensa Berichten:

Tafeltjes: tot maximaal 5 regels gratis (alleen voor leden )

Tarief: 1/1 zwart/wit pagina 700,- 1/2 pagina 375,- 1/4 pagina 200,-
Discount: bij 3 plaatsingen 10%, bij 6 plaatsingen 15%, bij 10 plaatsingen 20%
Speciale plaats: op aanvraag
Fullcolor: op aanvraag

N.B. i.v.m. vertrouwelijkheid ledengegevens kan geen bewijsexemplaar verstrekt worden.

Informatie bij de redaktie van Mensa berichten:
redaktie_mb@egroups.com

Aanvragen Thuistesten:

Ben Vogel

Adressen Hulpverleners:

Hanna Zijlstra

SIG-Contactpersonen:

smtp.web.sig - robin ketelaars
De mensa SMTP.WEB.SIG is een groep mens(al)en die zich bezighouden met het in stand houden van een organische html web-site via e-mail. Op deze site is het niet de bedoeling zakelijke informatie aan te bieden, maar zaken die de leden bezighouden zoals: prangende vragen, vreemde denkwijzen, leerzame proza, leuke links, interressante ideen, etc ... en een link naar je eigen homepage of die van andere mensaleden.

MEMO SIG (Mensa Motor SIG) - Martijn de Deugd
Leden die in het bezit zijn van een motor en samen aktiviteiten organiseren

Voor overige sigs, die geen URL hebben, zie het overSIGt

Regionairs:

Zie Jaarboek voor namen van regionairs

De regionairs zijn te bereiken via email als groep:
regionairs-vmn@egroups.com

SIGHT: (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers)

Emmy Jacobs

Samenstelling Aktiviteitenagenda:

José Gralike

Mensa Infolijn:

030-2545008

Mensa FAQ

De officiële site van Mensa Nederland

De FAQ van de smtp.web.sig