Disclaimer

De paginaīs behorende bij de SMTP.WEB.SIG vertegenwoordigen in geen geval de mening van verenigingen, stichtingen en of andere organizaties. Het zijn persoonlijke visies en meningen van mijzelf.
Wanneer je tot de ontdekking komt dat je het er niet mee eens bent is dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Je zult hierover aan ondergetekende dan ook geen mededelingen doen over het aanpassen of anderzijds van de betreffende paginaīs.
Commentaar op de werking van het geheel mag natuurlijk altijd, graag zelfs.
Wanneer er gegevens staan die rechtmatig aan een ander toebehoren, zal ik, nadat ik ben ingelicht, door middel van een e-mail met een duidelijke omschrijving van deze zaken, ze aanpassen of verwijderen.
Het gaat hier niet om wereldschokkende zaken zoals een methodische erg naakte sex afdeling van Internet of minstens enige netgerichte storende aktiviteiten, die de webpolitie aangaan, maar slechts om minstens enkele noodlottige sterke argumenten om te zorgen voor een vrijwaring van ondergetekende van moeilijk evoluerende nederlandse samenwerkende anderen.

Het venster dat je eventueel ziet verschijnen kan er voor zorgen dat je volgende keer dat je deze site bezoekt automatisch doorgeschakeld wordt naar de gewenste versie. Voor oudere browsers is de SmtpWebSigExtra versie niet geschikt. Voor mensen die moeite hebben met de URL: http://dit.is/mensa wordt aangeraden de knop met de OfficiŽleMensaSite te kiezen, zij komen dan nooit automatisch bij de SmtpWebSig maar wel bij http://www.mensa.nl terecht.

© robin ketelaars 1998/1999/2000

Naar de OfficiŽle Mensa Site