------------------------------

                              Mensa FAQ v1.12
                                 smtp.web.sig

------------------------------

- - - Frequently Questioned Answers about Mensa by smtp.web.sig - - -

Deze FAQ is geschreven en in eerste instantie gedeeltelijk vertaald uit het Duits door Robin Ketelaars < robin@ketelaars.com  > en het is de bedoeling deze te gebruiken als Internet FAQ voor Mensalen en belangstellenden voor Mensa in Nederland.

Eventuele opmerkingen een aanvullingen kunnen naar het adres van de smtp.web.sig gestuurd worden < smtpwebsig@yahoogroups.com > of naar mij.

Alles in deze FAQ is op persoonlijke titel, en is niet de mening van de vereniging Mensa of een algemene mening van Mensa-leden.

Voor onjuistheid van de aangeboden informatie wordt geen garantie gegeven. De verspreiding van deze FAQ buiten de smtp.web.sig kanalen mag geschieden met toestemming van de auteur(s):

Robin Ketelaars / 't winterroodborstje / floyd joy.
Nibor S. Raaletek, conspiracy reporter
alias boer Krent, de astrale oerbink bij wie het brein losraakte

------------------------------

Deze FAQ probeert de volgende vragen te beantwoorden:

   1. Wat is Mensa?
   2. Waarom Mensa?
   3. Wat doet Mensa?
   4. Over de smtp.web.sig......
   5. Over IQ en HB
   6. Expres leeg gelaten, nog niet ingevuld
   7. Literatuur
   8. De "Mensa-Test"
   9. Verdere Info over Mensa?

Vragen over het thema "Wat is intelligentie" worden hier *niet* beantwoord. Wie zich daarvoor interresseert, kan een woordenboek, encyclopedie, psychologieboek of daarop toegespitste universiteitsbibliotheek raadplegen.

Hier alleen de stelling: "Intelligentie kan niet worden gemeten!":
    - Hoe dan ook, een IQ-waarde *kan wel worden gemeten*. -

Alle informatie in deze FAQ zijn meningen van Internetgebruikers en in het bijzonder Mensa-leden. Deze FAQ geeft *noch* de mening weer van Mensa Nederland, *noch* van Mensa International - omdat "Mensa itself holds no opinions".

------------------------------
 
Hoofdstuk 1. Wat is Mensa?

1) latijn voor tafel
        < http://www.june29.com/IDP/IDPsearch.html >
2) een eetgelegenheid voor studenten / mensa academica
        < http://websites.ic.uva.nl/mensa/>
3) een sterrenbeeld in de buurt van de hemelzuidpool (Tafelberg)
        < http://www.astro.wisc.edu/~dolan
                /constellations/constellations/Mensa.html>
4) spaans voor "pager" of pieper ("mensa/fono, buscapersonas")
5) een textielfabriek in Turkije
        < http://www.mensa.com.tr >
6) de Millennium Energy Niche Studies Associative site
        < http://www.mensa.com >
7) een merkwaardige internationale vereniging van mensen met een "groot denkvermogen"
        < http://www.mensa.org >

Hier nemen we duidelijk afstand van de eerste zes gebieden, en nemen geen verantwoording voor het eten op tafel (1), in de mensa (2) of in de buurt van mensa (3) en de taal waarin (4), het tafelkleed (5) of het engagement (6) We houden ons bij de echte Mensa ;-)

--Mensa (7) is:

Een wereldwijd netwerk van "intelligente" mensen, die zich "rond een tafel" treffen. Opgericht in 1946 in Oxford, telt de vereniging intussen ongeveer 100.000 leden in alle uithoeken van de wereld (inclusief een poolstation op Antarctica). Mensa ontstond uit nieuwsgierheid naar dat wat er zou gebeuren als er eenmaal veel intelligente mensen met elkaar kontakt zouden maken. Mensa Nederland heeft ongeveer 2000 leden.

"Intelligentie" is tussen aanhalingstekens gezet omdat er vele manieren zijn om dit te omschrijven. Meningen over wat intelligentie precies is verschillen nog al, niet alleen op verstandelijk, maar ook op emotioneel gebied.

Omdat Mensa van een objectief (d.i.: een van de toeschouwer onafhankelijk) criterium voor hoge intelligentie wil uitgaan, gebruikt Mensa "Intelligentietesten". Mensa is daarvoor opgenomen in een netwerk van mensen die ervaring hebben met het afnemen van gestandaardiseerde intelligentietesten.

(Het Oranje-voetbalteam is ook een groep van "goede" door de KNVB uitgezochte voeballers, die zich hebben gekwalificeerd door hun hoge sportprestaties.)

Dat betekent dus niet dat alle leden van Mensa vinden dat IQ hetzelfde is als Intelligentie, en ook niet dat alle leden vinden dat hoogbegaafd het zelfde is als een hoog IQ. De vereniging heeft zelf geen mening.

Mensa is een bonte verzameling van karakters, die alleen maar een ding gemeen hebben - het goed afleggen van een intelligentietest -. Daardoor leert men binnen Mensa vaak mensen kennen, die men in het dagelijkse "normale" leven (school, werk, studie, hobby) niet zou tegenkomen. Binnen Mensa vind je mensen met verschillende interesses en levensbeschouwingen, die met elkaar in kontakt komen.

--Wat Mensa niet is:

Mensa is geen vereniging van supermensen, net zo min als het een "vereniging van lange mensen" (boven 185), of een of andere vereniging van "extremisten" is.

Mensa is geen groep mensen die staat "voor iets beters". Deze voorstelling slaat nergens op en bestaat alleen in de hoofden van mensen die Mensa niet kennen. Misschien omdat zij zich niet kunnen voorstellen wat er nou leuk is aan Mensa.

Mensa is niet "elitair", Zoals je zou kunnen zeggen van Rijbewijshouders, Afgestudeerden, Zendamateurs, Sportduikers, Vliegbrevethouders, Internet-gebruikers, etc. omdat ze allemaal iets kunnen of geleerd hebben, wat andere mensen niet kunnen, en daardoor buiten de boot vallen.

Mensa is niet perfect. Ook de leden zijn niet perfect. Er zal zeker terechte (en logisch consistente) kritiek zijn naar Mensa. Bijvoorbeeld zou men kunnen zeggen dat een poging om eigenschappen van mensen in getallen uit te drukken verwerpelijk is. Dan zou je ook schoenmaten, schaatssnelheid en broekmaat moeten bekritiseren.

------------------------------

Hoofdstuk: 2. Waarom Mensa?

Waarom verenigen "hoogintelligente" Mensen, ook wel HIQ's genoemd, zich in een club?

a) Waarom niet?

b) Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, men moet het eigenlijk zelf meemaken. De laatste zin heeft nauwelijks enige informatiewaarde. Enige voorbeelden die vanuit de groep naar boven komen zijn:

   "Voor mij is Mensa een kruising tussen een geestelijk sportverbond en een zelfhulpgroep"

   "Eggheads Anonymous" (anonieme knappe koppen)

   "*Een van de* mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding"

c) Juist jonge "hoogbegaafde" mensen hebben soms moeilijkheden binnen hun sociale omgeving, meestal school, erkenning en rust te vinden. Ze worden meestal "anders" genoemd of "stuudje". Soms ook "dom" of "lui", al naar gelang zij zich aanpassen aan de omgeving. Doordat ze op een andere manier denken vinden ze meestal geen aansluiting met de groep, en vallen daar dus buiten.

Mensa probeert - net zoals andere organisaties - kontakten tussen deze mensen te bewerkstelligen en hun een vrijplaats te bieden, waar ze zich met anderen (HIQ's) die evenzo "snel" kunnen denken, net zo'n "turbobrain" hebben, in een gemoedelijke atmosfeer, zonder "gek" gevonden te worden hun meningen en theorieen kunnen uiten en waar deze ook geaccepteerd en begrepen worden.

Bij "volwassenen" zijn deze problemen niet meer zo acuut, omdat deze zich binnen hun studie of werk uiteindelijk zelf kunnen ontplooien. Desondanks ondervinden vele mensen het als aangenaam, b.v. op een Mensa-bijeenkomst, een hele groep "hoogintelligente" mensen te treffen. Op zo'n bijeenkomst krijgt men het gevoel op een "natuurlijke" manier met elkaar te kunnen omgaan, zonder als gesprekspartners meteen uit de boot te vallen, vreemd of "arrogant" gevonden te worden.

De bovenstaande voorbeelden zijn ervaringsfeiten, die vanaf verschillende kanten, door mensen die zich met hoogbegaafdheid bezighouden, worden bevestigd.

2.1
Er zijn toch ook "leuke" mensen die de IQ-Test afleggen en niet bij de bovenste 2% behoren. Waarom mogen deze mensen geen lid worden?

Omdat Mensa nou eenmaal geen vereniging is voor "gezellige", "leuke", of "levenservaringrijke" of "<bijvoegelijk naamwoord>" mensen is, maar slechts voor "intelligente" mensen (dewelke die een hoge score halen in een gestandaardiseerde intelligentietest).

2.2
Maar jullie kunnen toch ook veel van mensen leren die zo'n IQ-test niet met hoge score kunnen afleggen? - Zo beperk je toch je gezichtsveld...

Maar jullie kunnen toch ook veel leren van mensen die geen Internetaansluiting hebben, daardoor beperk je toch je gezichtsveld...

Mensa is geen *vervanging* maar een *aanvulling*.

2.3
Wat voor zin heeft een IQ-Test als criterum voor een vereniging?

Een IQ-Test moet o.a. de vaardigheid testen om exemplarisch aangeboden informatie snel te analyseren, te verwerken en met goed gevolg te integreren en te gebruiken. Het mag duidelijk zijn, dat de communicatie binnen een groep mensen, die deze vaardigheid hebben, een relatief hoge graad van snelheid en complexiteit toelaat. Dit wordt door de vele leden als aangenaam ervaren.

2.4
Binnen andere verenigingen, die ik ken, hebben de mensen een gemeenschappelijke interesse waarmee ze verbonden worden. Daarom begrijp ik dat Damspelers, Basketballers en Geologen zich verenigen. Maar wat heeft Mensa dan voor meerwaarde, omdat al die mensen toch allemaal verschillende interresses hebben???

Ik begrijp dat zangers in een koor, trompetspelers bij blazers en violisten bij strijkers kunnen worden ingedeeld en in die hoedanigheid leuk kunnen oefenen met elkaar, maar bijeengebracht in een mengeling van deze instrumenten, daar kan toch niets goeds uit komen? Dat klinkt toch niet??

Stel je je voor dat je aan iemand die Internet niet kent moet vertellen wat er nou leuk aan is om via Internet te communiceren, wat je met die andere Internetgebruikers verbind? Iedereen heeft toch andere interresses dan jij...

------------------------------

Hoofdstuk: 3. Wat doet Mensa?

"Alles ende Niets" wordt hierop bij gelegenheid geantwoord. Het is misschien niet eens zo fout zoals het klinkt. Het moet uitdrukken dat Mensa geen onderhoudende vereniging is, maar slechts een raamwerk bied. Mensa wil intelligente Mensen met elkaar in kontakt brengen.

Wat de leden met deze mogelijkheid doen, dat ligt aan henzelf.

Mensa helpt b.v. hoogbegaafde mensen (kinderen, jongeren en ouderen) in kontakt te komen met elkaar - door regionale of nationale bijeenkomsten te organiseren, als ook door internationale correspondentie en bemiddeling van vaklieden.

SIGHT (Service of Information, Guidance and Hospitality to
Travellers) is een wereldwijd kontaktorgaan voor Mensa-leden, die graag reizen en bij privepersonen willen overnachten.
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/sight.html >

SIG's (Special Interest Groups) vergemakkelijken het kontakt tussen Mensa-leden met gelijke interressen. Sommige SIG's hebben leden van over de hele wereld.
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/sigs.html >
Internationale SIG verzamelsite:
        < http://www.websig.org >

Op Feesten, Bijeenkomsten en Conferenties zijn er meestal voordrachten en workshops, en een nimmer aflatende informatiestroom en evenzo rijke discussies vinden plaats tussen en tijdens denk-, rollen-, en gezelsschaps- en andere spellen. Ach ja, te veel om te vertellen, je zou het moeten meemaken..... ;-))
Bijvoorbeeld de Algemene Landelijke Contactdag
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/alcd1999-2.htm >

of het Oktoberweekend, dat jaarlijks wordt gehouden:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/div/oktoberweekend1999.html >

------------------------------

Hoofstuk: 4. Over de smtp.web.sig

De smtp.web.sig is voor Mensalen de nederlandse afdeling van Slimme Internet Gebruikers. Hier kun je vragen kwijt over Internet, Surfen, Programmeren, Homepages
maken, en discussieren over de toekomst van Mensa op Internet.

Mijn homepage voor mensalen bij:
         < http://www.lilith.demon.nl/mensa/ >
Ook te bereiken via:
         < http://dit.is/mensa >
Via de pagina van de internationale SIG verzamel site:
         < http://smtp.websig.org >
Startpagina via mypage.org:
         < http://mensa.mypage.org >

Binnen de praatgroep van de smtp.web.sig worden allerhande zaken besproken die de toekomst van Mensa op Internet zouden kunnnen beinvloeden.

4.1
Overige discussiegroepen/mailinglijsten van de smtp.web.sig

Voor Mensalen is het mogelijk zich te abbonneren op de MensaMededelingenlijst die Jaco Lockhorst heeft opgezet. Intekenen op de lijst kan bij
        < http://www.geocities.com/SouthBeach/Canal/1728/ >
Ieder Mensalid is uitgenodigd mededelingen naar de lijst te posten.
Hierbij wordt benadrukt dat een dergelijke mededeling wel iets te maken moet hebben met de vereniging Mensa. Ruwweg gesteld: aktiviteiten die je ook in de agenda van Mensa Berichten (het papieren orgaan van de vereniging) zou plaatsen.

De mensen die zich abonneren op de [MM]-lijst rekenen alleen op vereniging Mensa gerelateerde berichten. De lijst is gemodereerd, dat betekent dat berichten die niets met Mensa te maken hebben niet worden doorgestuurd naar de deelnemers aan de lijst.

Voor advertenties is natuurlijk de MB, het orgaan van de vereniging, de aangewezen mogelijkheid. Wil je echter snel zijn of lui, dan kun je ook op Internet een Tafeltje kwijt.

Voor vele Mensa-leden is Mensa in de eerste plaats een netwerk van mensen die buiten hun directe omgeving (werk, school) eens willen doorbomen over Darwin, God en de Wereld en om de gedachtenstromen tussen mensen vorm te geven.

* De Md-maximaal-2: De discussielijst voor Mensalen. Hier geldt een maximum aantal te versturen meeltjes van 2 per persoon per dag.
* De Kliniek: Een lijst voor Mensalen die van veel post houden.
* Het Noodlokaal: Conversatie tussen Mensalen en gewone slimme mensen met een HIQ, die de test nog willen doen, of net niet gehaald hebben.
* De Kinderkamer: Conversatie tussen Ouders van Hoogbegaafde kinderen, die geen moeite hebben zich niet persoonlijk aangesproken te voelen door e-mail berichten

Een tweetal lijsten voor jonge mensen:
* Zoef is een lijst voor mensen vanaf ±12 jaar
* Pluis is een lijst voor mensen tot ±12 jaar.
Er mag over vanalles gesproken worden.
De lijsten zijn toegankelijk voor Mensalen, kinderen van Mensalen, slimme kinderen en kinderen van slimme ouders. De lijsten worden beheerd door Rian van Helden en mijzelf. De lijsten zijn te vinden op de homepage van Pluis en Zoef:
        < http://zap.to/pluis > of
        < http:/www.lilith.demon.nl/mensa/pluis.html >

Om in te tekenen zonder naar het web te surfen hier de adressen
om jezelf te abbonneren. Je kunt een leeg meeltje sturen naar:

        < mededeling-subscribe@yahoogroups.com >
        < tafeltje-subscribe@yahoogroups.com >
        < md-maximaal-2-subscribe@yahoogroups.com >
        < kliniek-subscribe@yahoogroups.com >
        < noodlokaal-subscribe@yahoogroups.com >
        < kinderkamer-subscribe@yahoogroups.com >
        < smtpwebsig-subscribe@yahoogroups.com >
        < pluis-subscribe@yahoogroups.com >
        < zoef-subscribe@yahoogroups.com >

Alle lijsten zijn te vinden op het overzicht op de smtp.web.sig pagina:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/discussiepunten.html >

Voor een overzicht van internationale Mensa praatlijsten kun je kijken bij:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/discussiepunten3.html >

4.2
Over de Usenet news-group nl.org.mensa... (in oprichting)

Voor vele Mensa-leden is Mensa in de eerste plaats een netwerk van mensen die buiten hun directe omgeving (werk, school) eens willen doorbomen over Darwin, God en de Wereld en om de gedachtenstromen tussen mensen vorm te geven.

Dit zou ook de hoofdzaak kunnen zijn voor het laten ontstaan van de nieuwsgroep nl.org.mensa, die naast rec.org.mensa zou kunnen opereren. Alwaar een open discussie kan plaats vinden tussen Mensalen en geinterresseerden, zonder moderatie en via de NEWS methode.

Zoals ook bij IRL Mensa-bijeenkomsten zijn in deze groep ook niet-leden welkom, anders zou het wel een gesloten mailinglijst kunnen zijn. Of de auteur van een artikel in nl.mensa.org nu Mensa-lid is of niet, of vindt/weet dat deze een bepaalde IQ-waarde in een test behaald heeft, maakt helemaal niet uit. Een artikel zou dus niet hoeven beginnen met "...ik ben dan geen mensaal..." of "...omdat ik mensaal ben.." De enige uitzonderingen mogen komen van die mensen, die uit hoofde van de vereniging, een vraag beantwoorden, of van de auteur die uit de eerste of de tweede hand spreekt.

4.3
"Mensa itself holds no opinions."

Wat er ook door Mensa-leden gepost wordt - het is niet de mening "van Mensa" of van "alle Mensalen" (inklusief deze zin! ;-> ). Mensa is "politiek en levensbeschouwelijk ongebonden", zoals bij meerdere verenigingen gesteld wordt. Mensa is daar heel strikt mee: om zeker te zijn dat Mensa niet als politiek instrument misbruikt kan worden, benadrukt de internationale organisatie deze stellingname.(De leden hebben natuurlijk ieder voor zich (verschillende ) meningen, die zeer uiteenlopen, maar de vereniging dus niet.)

4.4
Thema's in discussiegroepen

De discussieonderwerpen in de diverse groepen weerspiegelen nauwelijks deze zoals op Mensa-bijeenkomsten. Het aantal mensen dat computers ter beschikking heeft is natuurlijk niet zo hoog als een significant aantal van de bevolking laat staan van Mensa.

Wanneer er een thema ter tafel komt dat al eens is geweest of eindeloos doorgaat, stoor je daar dan niet aan, maar begin gewoon zelf een nieuw.

4.5
Het woord: "Intelligentie"

Omdat hier juist graag het trefwoord "Intelligentie" misbruikt wordt, moet even worden verteld dat Mensa-leden niet veel "betere", "duidelijkere", of "waarheidsgetrouwener" informatie hebben over de eigenschappen van IQ of "intelligentie" dan een doorsnee van de bevolking, wanneer ze zich niet in het thema hebben vastgebeten. Wanneer dan ook een Mensa-lid hier uitspraken over doet, alleen omdat ie lid is van Mensa, zou dit alleen als uitgesproken mening moeten worden opgevat. (voor Mensalen: of worden gegeven!)

Wanneer sommige mensen binnen discussiegroepen een beetje zenuwachtig op sommige zaken betreffende het concept van de vereniging of het "IQ" reageren, dan zou dat de volgende oorzaken kunnen hebben:

De gebruikte uitdrukkingen zijn - ook bij gerichte navraag - niet eenduidig vastgesteld. B.v. wanneer er iemand zich op een standpunt stelt dat "over het algemeen bekend is dat IQ-testen geen Intelligentie meten", zonder te zeggen waar deze overtuiging vandaan komt, welk onderzoek hieraan voorafgaat en wat precies wordt verstaan ondere "intelligentie" zou dit met een korreltje zout kunnen worden genomen.

Kritiek: Altijd en graag! Maar zorg dat het gefundeerd is.

------------------------------

Hoofdstuk: 5. Over IQ en HB

5.0
Noot van de Mensa psycholoog

"Er klopt echt helemaal niets van de berekeningen." (van de calculator, rk)
"Ook de percentiel-beschouwing is niet correct. DE 50e percentiel zit exact op 100, niet tussen 90 en 110. Zo zijn er nog wat zaken, waar de tijd mij even voor ontbreekt (bv de belangrijkste schalen....Cattell schaal, dat is helemaal geen schaal, Cattell verwijst naar diverse testen voor IQ als maat voor COGNITIEVE intelligentie, er zijn meerdere Cattell testen etc. Stanford Binet is historisch, maar geen enkele psych praat er nog over etc etc. Het lijkt allemaal aardig, maar het klopt vaak niet.....;)
Schijn van feitelijkheid en duidelijkheid edoch in wezen onjuistig en warrig en zeker niet slimmig.
Groet
T"

Ik heb dit er maar even bij gezet in afwachting van betere gegevens, dus het blijft korreltjes zout nemen bij dit hoofdstuk!
rk

5.1
IQ - intelligentie quotient

Een IQ-test meet het Intelligentie Quotient. Aangenomen wordt dat het vermogen om op deze tests te scoren voortkomt uit intelligentie.
Een IQ van 100 is gemiddeld met een standaardafwijking van 15. Dit houdt in dat 50% van de Nederlanders een IQ heeft dat ligt tussen de 90 en 110. De andere 50% zit daar beneden of boven.
Het getal van 50% noemen we het percentiel.
Bij Mensa kun je lid worden als je bij de bovenste 2% (hoogste 2 percentiel). zit. (Zie ook 5.6)

5.2
De hoogte van IQ is niet te vergelijken.

Er zijn verschillende schalen. Stanford-Binet en Cattell zijn de belangrijkste.
Met de calculator op
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/iq-calculator.html >
kun je berekenen hoe hoog het IQ ten opzichte van elkaar op deze schalen is. Tevens kun je berekenen hoe het percentiel is waar je in zit.

Verder kun je op onderstaande site kijken wat je score doet voor wat betreft het toegelaten worden tot diverse verenigingen.
        < http://home8.swipnet.se/~w-80790/BellC/BellCurv.htm>

5.3
Omschrijvingen van het IQ in de nederlandse taal.

De hoogten van het IQ referereert aan de volgende omschrijvingen:

Nederland:
boven 130        hoogbegaafd
121-130           begaafd
111-120           boven gemiddeld
90-110             gemiddeld
80-89               beneden gemiddeld
60-79               laag / moeilijk lerend
onder de 60      zeer laag / zeer moeilijk lerend

Vlaanderen:
1% - hoogbegaafd - een I.Q. hoger dan 135
10% - meerbegaafd - een I.Q. hoger dan 120
3 % - hoger begaafd - een I.Q. van 130
23% - begaafd - een I.Q. van 110 -129
46% - middelmatig - een I.Q. van 90 tot 109
22% - minderbegaafd -n een I.Q. tussen 70 en 89
3% - deficiënt - een I.Q. kleiner dan 70

5.4
HB - hoogbegaafd

Hoogbegaafd heeft nogal een beladen klank in Nederland. Het lijkt dan alsof je alles goed kunt en overal begaafd in bent. Dat is meestal niet het geval.
Liever wordt door sommigen gesproken over de werkelijke uitkomst van de test: Hoog IQ, afgekort HIQ. In de volksmond zou dat dan een Hiqje worden in plaats van een Hb-er.

Er bestaat geen éénduidige definitie van hoogbegaafdheid. Er zijn wel vele kenmerken waardoor hoogbegaafdheid herkend kan worden. Als voor beeld zijn er opvallende motorische, intellectuele en sociale vaardigheden zoals een uitstekende fijne motoriek, een brede interesse, een uitmuntend geheugen en het goed om kunnen gaan met oudere kinderen.
Bij het uitleggen van wat hoogbegaafdheid is kun je gebruik maken van het (triadisch) interdependentiemodel van Renzulli/Mönks.
        < http://www.plato.caiw.nl/inform/triadmod.html >

Dit model gaat uit van:

- 3 persoonskenmerken, te weten:
        - hoge intellectuele capaciteiten ( IQ hoger dan 130)
        - doorzettingsvermogenom taak te volbrengen
        - creativiteit= het op originele wijze oplossen of bedenken
           van problemen;

3 sociale-omgevingsfactoren, die van belang zijn voor de ontwikkeling
van een hoogbegaafd kind, te weten:
        - gezin
        - peers(=ontwikkelingsgelijken, dit zijn niet noodzakelijk de
           leeftijdgenoten, maar bij hoogbegaafde kinderen oudere kinderen)         - school.

Hiernaast is de sociaal-emotionele vaardigheid van het kind, voor een effectieve communicatie en omgang met de omgeving, van niet te onderschatten belang.

Meer info bij stichting Plato:

        < http://www.plato.caiw.nl >

5.5
Talent, genie, begaafdheid en IQ

Lees diverse artikelen hierover bij de artikelenpagina van de smtp.web.sig
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/artikelen/index.html >

5.6
Welke score is toereikend om lid te worden van Mensa?

Dat kun je zien op de pagina met "Test Scores Accepted by American Mensa" die de Alaska-Mensa heeft gemaakt:
        < http://alaskamensa.org/testing/scores.htm >
Deze test geeft de hoogten van het IQ aan bij verschillende schalen: Cattell, Stanford-Binet, WISC, etc...

De Mensa thuistest is te vinden interactief op Internet bij:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/iqtest/ >

De methode (cattell/standfort/etc) die hier gebruikt wordt is mij nog onbekend... Het is ook maar een richtlijn. Wanneer je boven de 130 scoort zou je je wel eens zorgen kunnen gaan maken dat je een beetje HB bent. Bij de 140 denk ik wel dat je HIQ bent. Scoor je hoger, dan valt er niets met je te beginnen. ;-))hihi

Heel veel informatie over testen en IQ is te vinden bij de pagina met Uncommonly Difficult IQ Tests :
        < http://www.eskimo.com/~miyaguch >

------------------------------

Hoofdstuk 6 (expres leeg gelaten)

------------------------------

Hoofdstuk: 7. Boeken

Deze boeken zijn geen "Literatuuraanbevelingen" van Mensa; het zijn alleen startpunten voor diegenen die geinterresseerd zijn in Mensa-verwante zaken, zonder aanspraak te maken op representativiteit of volledigheid. Er worden misschien wel antwoorden gevonden op Intelligentie-vraagstukken die hier in deze FAQ niet behandeld zijn.
Verdere literatuurtips zijn welkom en worden in een volgende versie verwerkt.

7.1
Over het thema "Intelligentie" en "IQ"

* Alja de Bruin-de Boer en E1s de Greef
'Hoogintelligente kinderen in het basisonderwijs'
ISBN 9005213361, de Ruiter 1993.

* Bögels, Th.J.P.M., De Mey, H.R.A., en Derksen, J.J.L.
'Psychische problemen onder hoogbegaafden'
in: 'Gedrag & Gezondheid', 1996, 24, 2, 90-97.

* Braat, Edu,
alpha 'Intelligence Support'
Mensa Berichten nr. 327, oktober 1989.

* Bruin-De Boer, Alka en Greef, Els de
'Hoogintelligente kinderen in het basisonderwijs'
Gorichem, 1993.

* Coleman, Daniel
'Emotionele inetlligentie; Emoties als sleutel tot succes'
ISBN 9025406696; Contact, Amsterdam, 1996.

* Cooijmans, Paul,
'Berichten uit wieg en box' of 'Tidings from pen and cradle (engelse versie). Tegen een vergoeding van fl. 12,50 te bestellen bij Mensa Nederland t.a.v. Paul Cooijmans.

* Eysenck, H.
'Wat is uw IQ', Het Spectrum B.V. Postbus 2073 3500 GB Utrecht
. ISBN 90-274-3126-4
Oorspronkelijke titel: Know your own IQ Uitgegeven door Penguin Books Ltd., Harmondsworth (C) 1962 by H. J. Eysenck
Vertaald door I. Baarsma-Prinsen Eerste druk 1965 Veertiende druk: 1994 (Ik weet niet of er nieuwere zijn, 't zal wel)
Tekst op achterkant Prisma: Wat is uw IQ? 'Ken uzelf!' was een van de leuzen die de oude Grieken ons nalieten. Het lijdt geen twijfel dat de meeste mensen een grote belangstelling hebben voor hun eigen persoonlijkheid, temperament, karakter en intelligentie. Het meten van intelligentie is lastig, maar de methode die de befaamde psycholoog Eysenck ontwierp, maakt het mogelijk iemands intelligentiequotient (IQ) redelijk naukeurig vast te stellen. Leer uzelf kennen via de zogenaamde amnibustest, elk bestaande uit veertig opgaven. Het materiaal bestaat uit woorden, getallen en figuren. Pak uw stopwatch, laat u niet van de wijs brengen en voer die score op.

* Gardner. Howard
'Creating Minds'

* Gould, S.J.
'The Mismeasure of Man'
Penguin Books London, 1981
De klassieke kritiek op de intelligentiediagnostiek. Een must voor alle serieuze IQ-Bashers! Aangenaam te lezen en een duidelijk voorbeeld over het feit dat niet alles in cijfers uit valt te drukken, omdat het dan een eigen leven gaat leiden.

* Hallowell, Edward M., and Ratey, John J.
'Driven to Distraction. Recognizing and Coping with Attention Defecit Disorder from Childhood through Adulthood', New York, 1994.

* Heller, K.A. , Möncks, F.J. en A.H. Passow
'International handbook of research and development of giftedness and talent' (Zeer omvangrijk en volledig)
ISBN 0080413986, Pergamon Press 1003, Oxford, 1993.

* Heuvel, Dini van den,
'Hoogbegaafdheid, Gave en Opgave'
Te bestellen bij PHAROS.

* HINT, 1995-1996, lezingsverslagen van Rob Brunia, Janneke Baas, e.a. Te bestellen bij HINT.

* Hoop, F. de, en Janson, D.J.
'Omgaan met (hoog)begaafde kinderen',
ISBN 90266116649, Intro Nijkerk, 1993.

* Howard, R.W.
'All About Intelligence'
New South Wales University Press, 1991. 
Een goed overzicht met uitvoerige literatuurlijsten over het thema "intelligentie"

* Jurgens, Karel (Samenstelling en redactie)
'Hoogbegaafd, wat betekent dat?'
Hoofdlijnen van het negende wereldcongres van deWorld Council for Gifred and Talented Children
ISBN 9080150312, Vereniging Mensa Nederland, utrecht, 1993.

* Jurgens, Karel e.a.(vertaling en bewerking)
'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen' van James Webb e.a.
ISBN 90-232-3348-4. Van Gorcum, 2000.

* Koetsier, C.H. en Koetsier-Korvinius, T.C.
'Recht op een gaaf leven = ter herinnering aan leven en werk van Luitsen Koetsier', geschreven vanwege zelfmoord van hun zoon Luitsen naar aanleiding van pesterijen. Kampen, 1994.

* Meer, Bob van der
'Kinderen en pesten'
Utrecht, 1993.

* Meer, Bob van der
'Pesten op school: wat ouders kunnen doen'
Nijmegen, 1991.

* Monks, F.J., en Ypenburg, Irene
'Hoogbegaafde kinderen thuis en op school',
ISBN 902550079x, Dekker en van de Vegt, Assen, 1993.

* Monks, F.J. en Span, P. (red.)
'Hoogbegaafden in de Samenleving', (congresbundel)
ISBN 9025500021, Dekker en van de Vegt, Assen, 1985.

* Mooij, Ton
'Pesten in het onderwijs'
Nijmegen, 1992.

* Mooij, dr. T.
'Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen, richtlijnen voor passend onderwijs',
ISBN 9062838197, Dick Coutinho, Muiderberg, 1991.

* Platform Hoogbegaafden
'Investeren in Begaafdheid'
Te bestellen bij Platform Hoogbegaafden, p/a K.P.C., Postbus 482, 5201 AL 's-Hertogenbosch.

* Rebel-Runckel, JJ.A.
'Hoogbegaafdheid 2: voor- en nadelen'
ISBN 9071389022, Dr. Binetstichting, Tilburg 1989.

* Schellekens, H, arts en microbioloog
'Breinboek: hersenen, biochemie en de menselijke geest'
ISBN 9068341189, Aramith Bloemendaal, 1993.

* Schouten, Marga,
'Hoera, ik ben hoogbegaafd!', 1986.
ISBN 905658023X; Alpha, Zutphen,1996.
In de boekhandel: f 29, 50
In het kader van het vijftigjarig bestaan van Mensa, op 1 oktober 1996, verscheen het boek `Hoera, ik ben hoogbegaafd!', samengesteld door Marga Schouten. Het unieke van dit boek is dat voor het eerst hoogbegaafden zelf aan het woord komen. In een reeks openhartige verhalen vertellen zij hoe ze omgaan met hun hoogbegaafdheid en hoe ze hun leven en werk ervaren.

* Span, Pieter e.a.
'Het testen van hoogbegaafde kinderen: Suggesties voor diagnostiek en begeleiding'
ISBN 906092546m, Samson Tjeenk Willink,1992.

* Span, Pieter, Kanselaar,Gellof (redaktie)
'Appelleren aan Talent', (congresbundel)
ISBN 9060929608, Samson Tjeenk Willink, 1996.

* Sternberg, R.J. [Ed.]
'Handbook of Human Intelligence'
Cambridge University Press, 1982
Een stevig standaardwerk van 1000 bladzijden van 23 schrijvers die alle gebieden van intelligentieonderzoek behandelen. Niet echt geschikt als bedliteratuur, maar een schier onuitputtelijke bron van alles, wat met intelligentie te maken heeft. (met uitgebreid literatuuroverzicht)

* Sternberg, Robert J. and Davidson, Janet E.
'Conceptions of giftedness'
Cambridge University Press, 1986.

* Sternberg, Robert J.
'The triarchic mind, a new theory of human intelligence'
Pinguïn Books, Viking, New York 1989.

* Stichting Plato brengt momenteel 2 brochures uit, 1 voor ouders en 1 voor teams van basisscholen, over herkenning, erkenning en begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Meer informatie vindt u op onze internetsite.
 < http://www.plato.caiw.nl >

* Storfer, Miles D.
'Intelligence and Giftedness, the contributions of heredity and early environment'
ISBN 1555421857, Jossey-Bass, San Francisco, 1990

* Thurm, J.M.
'Characteristic Traits of Mensan Personality', lezing tijdens het vierde congres van European Council for High Ability in Nijmegen, 1994. Verslag door Theo Bogels in Mensa Jaarboek 1995, pp. 27-29.

* Zanten, Jenny van
'Hoogbegaafde kinderen' (in de serie Rondom het kind)
ISBN 9053522794; Boom, Amsterdam.

-----------------------------

Hoofstuk: 8. De "Mensa-Test"

Ofwel "Stuur mij ook eens een Mensa-Test ..." ;-)

En ook: "De" Mensa-Test is er niet.

Wie in aanmerking wil komen voor het lidmaatschap moet voldoen aan de enige toelatingseis: een hogere score op een intelligentietest dan die van 98% van de bevolking. Er zijn twee manieren om dat aan te tonen:

1. Door een verklaring van een erkend psycholoog over te leggen, waaruit blijkt dat op een test op of boven het 98e percentiel is gescoord. Dit een en ander dient door de nationale toezichthoudend psycholoog formeel gecontroleerd te worden. Aan controle/verklaring zijn kosten verbonden, groot Hfl 35.-. Voorts dienen bewijsstukken, verklaringen e.d. steeds door een psycholoog te zijn getekend danwel gewaarmerkt, gedateerd, incl persoonsgegevens, ruwe scores, afgenomen test, datum afname enzo. Stukken worden na controle geretourneerd. Als men stukken naar Mensa zendt, verdient het aanbeveling op de envelop bv als extra te vermelden: ´T.a.v. de toezichthoudend psycholoog Mensa´, o.i.d..

2. Door het afleggen van een door Mensa International goedgekeurde intelligentietest onder toezicht van een Mensa-psycholoog. Deze schriftelijke test wordt in groepsverband afgenomen, duurt circa twee uur en kost Hfl 75,00. De uitslag valt volledig onder het beroepsgeheim van de psycholoog. Mensa krijgt alleen de namen van de kandidaten die aan de norm hebben voldaan. Een globale indicatie van de kansen om door deze eindtest te komen geeft de thuistest die gratis kan worden aangevraagd. Het nakijken ervan kost f 15,00. Wie een thuistest heeft ingestuurd ontvangt na enige tijd automatisch een uitnodiging voor de eindtest. Bij deelname worden de kosten van de thuistest in mindering gebracht op de kosten van de eindtest.
De Mensa-test bestaat uit verschillende IQ-tests, die verschillende 'intelligenties' meten. Er hoeft slechts 1 hoogste-2%-score bij een van die test behaald te worden.

De contributie bedraagt voor 1996 f 54,00, voor 1997 f 60,00 en voor l998 f 66,00. Bij aanmelding in de loop van een jaar wordt een proportioneel gedeelte in rekening gebracht. Het inschrijfgeld bedraagt f 20,00.

Toezichthoudend psycholoog Mensa:
Drs. Theo J.P.M. Bogels, Postbus 38036, 6503 AA Nijmegen NL
        < http://www.psyline.nl > - Email: < tbogels@psyline.nl >
Tel: +31 24 344 5801 - Fax +31 24 343 0194

------------------------------

Hoofdstuk: 9. Hoe kom ik aan verdere informatie over Mensa?

Disclaimer:

Omdat alles binnen de vereniging Mensa door geinterresseerde vrijwilligers in hun vrije tijd gedaan wordt, zou het kunnen zijn dat er niet direct antwoord op een vraag komt, maar dat men daarop even moet wachten. Hiervoor wordt begrip gevraagd.

9.1
Beknopte informatie

Een folder met informatie over Mensa en een thuistest, kan zonder kosten opgevraagd worden bij:

per snail-mail:

        Vereniging Mensa Nederland
        Postbus 100
        3500 AC Utrecht

per E-Mail:

        Een e-mail met naam en adres aan:
        < info@nl.mensa.org >

per telefoon:

        030-2545008 (antwoordapparaat)

9.2
WereldWijdWeb

Voor diegenen die via het WWW alles willen kunnen vinden is er:

Internationaal:

        < http://www.mensa.org/ >

Mensa in Nederland:

        < http://www.nl.mensa.org/ >

Hier is een kort overzicht te vinden over
        - Mensa
        - de Historie
        - de thuistest
Op dit moment is men druk bezig deze website nieuw leven in te blazen. Dit charter is samen met de smtp.web.sig-site een van de aanzetten daartoe.

Buitendien is er nog een pagina van mijzelf, waar uitgebreider ingegaan wordt op Mensa en waar in de vorm van een SIG (de smtp.web.sig), een pagina wordt bijgehouden met zaken die Internettende Mensalen (en niet-leden) interessant vinden.

Info over de smtp.web.sig of vragen aan ondergetekende:
        < mensa@dit.is >

De prive-pagina van mijzelf:
        < http://dit.is/mensa >
        < http://mensa.mypage.org >
        < http://hier.is/mensa >
de bovenstaande URLs verwijzen naar:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa >

IQ-test op het WWW:
   European IQ-test - Meet Uw intelligentiequotient tot maximaal 174. U    bent gewaarschuwd........
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/iqtest/ >
   dit is een vertaling van:
        < http://cech.cesnet.cz/IQ/IQ-test-e.html >

Er zijn er nogal wat pagina's te vinden over hoogbegaafdheid en websites van andere verenigingen in binnen- en buitenland:

   Fonds Hoogbegaafdheid
< http://www.hoogbegaafdheid.nl >

   Stichting Plato:
 < http://www.plato.caiw.nl >

   Themapagina hoogbegaafdheid
< http://www.wilmahuigen.demon.nl/thema/themapagina.htm >

   Links over hoogbegaafdheid
< http://www.wilmahuigen.demon.nl/kja/linkskja.html >

   HINT - Vereniging voor belangenbehartiging van hoogbegaafden
   in onderwijs  en ontwikkeling.
< http://www.hintnl.com >
   HINT Limburg
< http://www.xs4all.nl/~knops/hint.htm >
   HINT Noord-Brabant
< http://home.wxs.nl/~hintht01 >

   Centrum voor Begaafdheids Onderzoek
   (geleid door Prof. Dr. F.J. Mönks).
< http://www.socsci.kun.nl/psy/cbo/index.html >

   Choochem - Vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen
< http://move.to/choochem >

   Eureka onderwijs - Belgische site over o.a. hoogbegaafdheid en dyslexie
<http://ourworld.compuserve.com/homepages/Paul_Fontaine/index.htm >

   Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen
< http://www.pharos-org.nl/index.htm >

   Pagina over de combinatie en overeenkomsten van AD(H)D en H(B)IQ
<http://members.xoom.com/_XOOM/ADHD_A/Hoogbegaafdheid.html>

Andere Web-Sites

   The National Organisation for Gifted Children (GB)
< http://giraffe.rmplc.co.uk/orgs/nagc/ >

   National Foundation for Gifted and Creative Children
< http://www.nfgcc.org >

   The Talented & Gifted Resources Home Page (USA)
   Op deze pagina veel verwijzingen naar (Amerikaanse) instellingen    
   e.d. Tevens informatie over diverse mailing-lists (o.a. TAG-L)
< http://www.eskimo.com/~user/kids.html >

   Gifted Children -  Een engelstalige site met heel veel informatie
< http://www.access.digex.net/~king/tagfam.html >

   CHI - The Support Society for Children of High Intelligence (GB)
< http://www.users.dircon.co.uk/~tutorcom/chi/ >

   MFGC - Mensa Foundation for Gifted Children
< http://www.mfgc.org.uk/mfgc/ >

   Welcome to British Mensa's Home Page
< http://www.mensa.org.uk/mensa/ >

Verdere Usenet-Newsgroups van de Vereniging Mensa
        < news://mensa.sigs.giftedchildren > (English)

Nederlandstalige Mailing-Lijsten:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/discussiepunten.html >

Buitenlandse Mailing-Lijsten:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/discussiepunten3.html >

Homepages van Nederlandstalige Mensalen:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/homepages.html >

Internationale gegevens
        THE GLOBAL MENSA DIRECTORY
        < http://www.mensa.org.uk/mensa/global/resource.html >

------------------------------

This FAQ is Copyright 1999 by
Robin Ketelaars < robin.ketelaars@earthling.net >

Met dank aan, Ron, Jan, Ruud, Edith, Soekhdew, Dorota, Frits, E.v.a

Distribution through any means other than smtp.web.sig channels
must be by prior permission.

Mensa does not hold any opinion or have, or express, any political
or religious views.

Mensa geeft geen enkele mening weer en heeft of uit
geen politieke of religieuze standpunten.

Deze FAQ is te vinden bij:
        < http://www.lilith.demon.nl/mensa/faq-charter-nederlands.htm >
of via de internationale SIG verzamelsite:
        < http://nl-mensa-faq.websig.org >

------------------------------

-- End --

------------------------------

versies:
v1.00 Tue, 09 Feb 1999 17:06:10 -0000
eerste versie uitgebracht via < smtpwebsig@yahoogroups.com >

v1.01 Wed, 17 Feb 1999 23:53:00 +0100
aanpassing hoofdstuk 1 mogelijkheden van woord mensa aangevuld, boekenlijst aangevuld en deze aanpassing over de versies erbijgezet.

1.02 Thu, 8 Apr 1999 19:39:00 +0200
aanpassing hoofdstuk 4.1 verandering inschrijving mededelingenlijst en vermelding link internationale discussielijsten.

1.03 Wed, 14 Apr 1999 23:03:00 +0200
aanpassing hoofdstuk 9.2 aanvulling diverse links naar hb en hiq sites.

1.04 Thu, 27 Apr 1999 10:02:00 +0200
hoofdstuk 5 ingevuld.

1.05 Thu, 28 Apr 1999 22:12:00 +0200
hoofdstuk 8 punt 1 aangevuld met info en aanwijzingen "Dr." Ruud verwerkt.

1.06 Thu, 1 Jun 1999 09:45 +0200
hoofdstuk 5 aangepast en uitgebreid met paragrafen. dankwoord toegevoegd bij copyright bericht aan einde FAQ. bladwijzers toegevoegd bij hoofstukindeling. ...

1.07 Thu, 10 Jun 1999 15:15 +0200
hoofdstuk 7 aangepast, boekenlijst uitgebreid, opmerking hoofdstuk 5 geplaatst van Theo

1.08 Tue, 29 Jun 1999 14:18 +0200
hoofdstuk 5.4 aangepast, met info stichting Plato, en hun link toegevoegd bij 9.2

1.09 Tue, 17 Feb 2000 19:44 +0200
link toegevoegd bij 9.2 van fonds hb en hintnl

1.10 Mon, 1 May 2000 21:16 +0200
websig.org links toegevoegd en onelist vervangen door yahoogroups

1.11 Mon, 27 Nov 2000 21:39 +0200
mensa sterrenlink toegevoegd

1.12 Thu, 13 Mar 2001 19:49 +0200
egroups in yahoogroups veranderd

-----------------------------

naar de smtp.web.sig homepage        naar vorige pagina