© robin ketelaars 1998/1999/2000

Disclaimer

De pagina´s behorende bij de SMTP.WEB.SIG vertegenwoordigen in geen geval de mening van verenigingen, stichtingen en of andere organizaties. Het zijn persoonlijke visies en meningen van mijzelf.
Wanneer je tot de ontdekking komt dat je het er niet mee eens bent is dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Je zult hierover aan ondergetekende dan ook geen mededelingen doen over het aanpassen of anderzijds van de betreffende pagina´s.
Commentaar op de werking van het geheel mag natuurlijk altijd, graag zelfs.
Wanneer er gegevens staan die rechtmatig aan een ander toebehoren, zal ik, nadat ik ben ingelicht, door middel van een e-mail met een duidelijke omschrijving van deze zaken, ze aanpassen of verwijderen.
Het gaat hier niet om wereldschokkende zaken zoals een methodische erg naakte sex afdeling van Internet of minstens enige netgerichte storende aktiviteiten, die de webpolitie aangaan, maar slechts om minstens enkele noodlottige sterke argumenten om te zorgen voor een vrijwaring van ondergetekende van moeilijk evoluerende nederlandse samenwerkende anderen.

Verander Cookie