Vereniging Mensa Nederland

www.nl.mensa.org

Dit is de Homepage van de Vereniging Mensa Nederland. Mensa is een wereldwijde organisatie van mensen die hoog scoren op gestandaardiseerde IQ tests. Om tot Mensa te worden toegelaten moet je aan het enige toelatingscriterium voldoen: een score in het 98e of 99e percentiel. Dit betekent dat gemiddeld twee van de honderd mensen lid van Mensa kunnen worden. De Vereniging Mensa Nederland is verbonden aan de internationale organisatie Mensa International.

In het Mensa-jargon worden mensen die een voldoende hoog IQ hebben 'hoogbegaafd' genoemd. Er bestaat een interessant en handzaam boekje over hoogbegaafdheid dat door Mensa zelf is uitgegeven. Het bevat een selectie van artikelen die naar aanleiding van het congres "Talent for the future, Social and personality development of gifted children" verschenen in het Mensa maandblad. Dit congres werd in 1991 georganiseerd door de World Council for Gifted and Talented Children. Het boek, met als titel "Hoogbegaafd, wat betekent dat ?" is in de boekhandel te bestellen onder ISBN nummer: 90-801503-1-2. Een aantal bibliotheken in Nederland heeft het boek in voorraad.

Waarom is Mensa opgericht ?

Hoogbegaafden hebben doorgaans een eigen kijk op de wereld en de problemen die ze daarin tegenkomen. Voor deze problemen vinden ze vaak originele oplossingen. Verder blijken ze nogal eigenwijs te zijn. Vanwege hun 'afwijkende' houding is het voor hoogbegaafden vaak (maar zeker niet altijd !) moeilijker om contacten te leggen en te onderhouden. Toch hebben ze behoefte aan contact. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is in het jaar 1946 Mensa International opgericht. In 1963 is Mensa Nederland ontstaan. Mensa heeft als doelstellingen het bevorderen van contacten tussen hoogbegaafde mensen, het behartigen van hun belangen en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Alles zonder aanzien van ras, maatschappelijke positie en politieke of godsdienstige overtuiging.


Andere vragen met betrekking tot Mensa

 • Hoe kan ik lid worden van Mensa ?
  Door de uitslag van een erkende, onder toezicht van een psycholoog afgenomen, IQ test te overleggen waarbij je in het 98e of 99e percentiel moet hebben gescoord, of door een IQ test bij mensa af te leggen en in het 98e of 99e percentiel te scoren.
  Om je slagingskans voor de Mensa IQ test in te schatten kun je een thuistest aanvragen. Stuur hiervoor een briefkaart met het verzoek om een thuistest te ontvangen naar:

  Vereniging Mensa Nederland
  Postbus 100
  3500 WW Utrecht

  De kosten voor het nakijken bedragen 15 gulden. Je ontvangt nadere inlichtingen over de betaling tezamen met de thuistest, die je per post wordt toegezonden.
  Vergeet niet je naam en adres duidelijk te vermelden !

  ** Je kunt de thuistest ook downloaden ! Zie onderaan de pagina hoe je dit moet doen. **

  Op internet is de thuistest ook te vinden bij de pagina van de smtp.web.sig:
  iq thuis test

 • Wat gebeurt er nadat ik de thuistest gemaakt heb ?
  Nadat de thuistest is ontvangen en nagekeken krijg je bericht van de selectie-gemachtigde. In de brief lees je hoe groot je kansen zijn om te slagen voor de officiŽle test. De officiŽle test is een gestandaardiseerde IQ test die in groepsverband en onder toezicht van een erkend psycholoog wordt afgenomen. Deze test neemt enkele uren in beslag en vindt plaats op een centrale plek in Nederland. De kosten voor deze test bedragen 75 gulden, waarop de kosten voor de gemaakte thuistest in mindering gebracht worden.
  Er kan enige tijd verstrijken tussen het ontvangen van de brief met de uitslag van de thuistest en het ontvangen van de uitnodiging voor de grote test. Deze periode is afhankelijk van de belangstelling en kan dus variŽren. Je hoeft geen e-mail te sturen met het verzoek de data bekend te maken; deze data zijn niet bekend bij de persoon die voor Mensa de e-mail beantwoordt.

  Als je in het 98e of 99e percentiel scoorde worden je gegevens doorgegeven aan Mensa en word je uitgenodigd om lid te worden. 'Slaag' je niet, dan wordt niemand daarvan op de hoogte gebracht behalve jijzelf. Er is een eenmalig inschrijfgeld van 10 gulden. De contributie bedraagt 66 gulden per jaar. Je krijgt daarvoor 12 maal per jaar het verenigingsblad thuis gestuurd met daarin artikelen van mede-mensalen en een activiteiten agenda.

 • Hoeveel leden zijn er nu en bestaan er ook in het buitenland Mensa's ?
  Momenteel heeft de Vereniging Mensa Nederland meer dan 1800 leden. In heel Europa (en daarbuiten) zijn nationale Mensa's gevestigd. Hiernaast bestaat er een internationale Mensa (Mensa International) waar alle nationale Mensa's bij zijn aangesloten. Hoogbegaafden uit landen waar geen nationale Mensa gevestigd is kunnen lid worden van deze internationale Mensa. Via de linkpagina zijn WWW pagina's van buitenlandse Mensa's op te roepen.

 • Wat kan ik verwachten als ik lid ben ?
  Als je lid wordt dan kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die in de diverse regio's worden georganiseerd. Je kunt naar bijeenkomsten gaan bij leden thuis of zelf iets organiseren voor de andere leden.
  Het verenigingsblad is een spreekbuis voor de leden, je kunt hierin artikelen over hoogbegaafdheid verwachten, maar ook levendige discussies over allerlei onderwerpen die het gemoed van je mede-Mensalen bezighouden.
  Ieder lid krijgt een ledenregister waarin van alle Nederlandse leden zijn opgenomen: naam, adres, geboortedatum, opleiding, beroep, hobbies en een zelfportret. Je kunt daarbij ook aangeven of je wel of niet wilt dat anderen contact met je opnemen.

 • Belangenbehartiging voor hoogbegaafden
  Binnen Mensa bestaat ook een werkgroep belangenbehartiging. Deze groep onderhoudt onder andere contacten met hulpverleners en kan mogelijk van dienst zijn in het samenbrengen van hulpverleners en hoogbegaafde hulpzoekenden.

Voor het aanvragen van een thuistest of voor meer informatie over Mensa, schrijf naar:

Vereniging Mensa Nederland,
Postbus 100,
3500 WW Utrecht.

Je kunt ook een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de Mensa infolijn: 030-2545008 (vermeld even dat je het nummer op de World Wide Web pagina gezien hebt).
Je kunt ook per e-mail een reaktie sturen naar, dan wel een (papieren) thuistest aanvragen bij:
mensa@worldmail.nl !


 

Andere organisaties met betrekking tot hoogbegaafdheid die, ons bekend, een homepage hebben zijn:

 • Centrum voor Begaafdheids Onderzoek CBO, Katholieke Universiteit Nijmegen.
  Adviespraktijk voor hoogbegaafden. Hoofd: Prof. Dr. F.J. MŲnks.
 • Stichting Facta.
  Bevordering van onderzoek, ontwikkeling en verbetering van het onderwijs ten behoeve van hoogbegaafden.
 • HINT nederland
  Een vereniging voor belangenbehartiging van hoogbegaafden in onderwijs en ontwikkeling.
 • Oudervereniging PHAROS.
  Vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.
 • De Stichting Kinder- en JongerenAcademie
  Het verzorgen van projecten, cursussen en activiteiten op het terrein van vorming en onderwijs voor en ten behoeve van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Hoe download je de Mensa thuistest:

De thuistest is nu te lezen in Adobe Portable Document Format, oftewel PDF.
Je hebt hiervoor het programma "Adobe Acrobat Reader" nodig.
De GRATIS Adobe Acrobat Reader is verkrijgbaar voor veel populaire computer platformen, waaronder de PC, Mac, SUN en UNIX machines. Kijk even op de pagina van Adobe Nederland voor een GRATIS Acrobat Reader voor jouw systeem.

Heb je PKUNZIP of een compatible variant ?
Heel fijn, dan kun je de gezipte versie in PDF downloaden (120 Kb) wat wel even sneller gaat !

Heb je geen PKUNZIP, of weet je niet wat het is, dan moet je helaas de thuistest in PDF formaat downloaden. (ca 900 Kb)

Ging er iets mis ? Heel vervelend, vraag in dat geval een papieren thuistest aan en meld je probleem even *kort* bij de persoon die deze test online zet.
Mensa geeft geen technische ondersteuning voor het downloaden van de thuistest.


Zoek-trefwoorden: Mensa, hoogbegaafdheid, intelligentie, IQ, quotiŽnt, quotient, ADD, ADHD, onderpresteren, gevoeligheid, perfectionistisch, perfectionisme, ECHA, getalenteerd, Dabrowski, highgiftedness, intelligence, underachieving, underachievers, sensitivity, perfectionism, talented.