smtp.websig.org
Leden van de smtp.web.sig worden erop gewezen dat Mensa op geen enkele wijze garant staat voor de informatie die zij ontvangt betreffende SIG's en dat SIG's vrijwillige verbanden van Mensa-leden zijn, die onafhankelijk van Mensa functioneren. Mensa heeft geen controle over SIG-activiteiten en een SIG-co÷rdinator heeft geen toestemming namens Mensa op te treden jegens derden. Derhalve is Mensa als organisatie niet verantwoodelijk voor daden die door of namens een SIG geschieden.
Trademark Acknowlegdements
/disclamers:
All brand names, logos and trademarks, found on this page and the child-pages in the same path, are the property of there owners.
Alle logos en handelsmerken, op deze pagina en de op gelinkte pagina's in de hetzelfde pad, zijn eigendom van de betreffende eigenaars.
Op alle via deze pagina gelinkte en geschreven teksten en ideeen is het auteursrecht van toepassing, zonder toestemming via de SMTP.WEB.SIG is verdere publicatie niet toegestaan.

Alle, op deze pagina en de onderliggende pagina's, geplaatste opmerkingen en ideeen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen geenzins ideeen van verenigingen en/of stichtingen.
All pages on this site are expressing ideas and opinions of my own and are not affiliated to Mensa or any other club, party, company or society.

Mensa geeft geen enkele mening weer en heeft of uit geen politieke of religieuze standpunten.

Surfende Mensalen en Technische Personen Wereldse Evoluerende Beweging van Super Intelligente Geeks Oftewel Rare Gasten

 

Deze site  heeft zijn tijd gehad. Bezoek de nieuwe site op het nieuwe adres:

smtp.websig.org

pas je bookmarks aan!

Wegens algehele upgrade en herinrichtingwerkzaamheden zal in 2001 deze site langzamerhand verdwijnen om plaats te maken voor bovenstaande en daardoor soms onvolkomen links en niet te bekijken afbeeldingen bevatten! 
(wat wil je met 11,5Mb)

daarvoor geen excuses, het is zoals het is!

men dwaalt niet door waar te nemen,
men dwaalt door te hechten;
maar door het hechten zelf als geest te herkennen,
bevrijdt het zichzelf.

aldus een wijze geest

 

this is a private page
ę1998/1999/2000/2001 Robin Ketelaars
alias boer Krent & Nibor S. Raaletek
de astrale oerbink van wie het brein losraakte
This is a Personal Website1680
De IQ thuistest op Internet, in het Nederlands. Test je eigen IQ en kom tot de ontdekking dat je slimmer bent dan je zelf denkt! Lees in ieder geval even na wat je met je score kunt in hoofdstuk 5 van de FAQ.
3 4


9 16
81 32 207 256

Los bovenstaande puzzle op en misschien win je een prijs!
(een (1) keer klikken!)

 

Ben je nog niet zeker of je brein goed getraind is, doe dan hier de beste geheugenoefening sinds mensenheugenis en bepaal en verhoog hier je MQ score!
Wil je nog meer testen, doe dat wat Gezondheidstesten, misschien heb je er wat aan! Lees hier over je merkwaardige klachten en leer over de merkwaardige oorzaken. Lees alles over AD(H)D, hypoglykemie en candida, etc.v.a .
Copyright (C) 1997, Mensa International Limited - All Rights Reserved

Belangrijke agendapunten voor leden van de Vereniging Mensa Nederland

 

voor leden is er nu: www.mb-online.nl 
en binnenkort: leden.mensa.nl

Bezoek het overzicht van Mensa SIG's van over de gehele wereld
www.websig.org

Reakties naar de SMTP.WEB.SIG Lees mijn colums uit de MB hier

 

 


hieronder volgt een rommelpotje:

 

Op 7 mei overleed mijn zoontje Maxim van 8Ż jaar, hier is zijn herrinnerings site Portaal voor Kunst, Cultuur, Historie en Wetenschap
Mijn Gedichten
Heb je mijn homepage al bezocht?
Je vindt er alles over
... in de talmoedische traditie was Lilith de eerste echtgenote van Adam voor Eva. Zoals aangeduid in de Soemerische annalen was Lilith de kleindochter van Enlil-El Elyon, omdat ze de dochter van zijn zoon Nergal (Meslamtaea) was, de koning van de Onderwereld. Haar moeder was de nicht van Nergal, NinEresj-kigal, en Lilith was dienares van haar tante van moederskant, koningin Inanna (Isj tar). Lilith was een van afkomst volbloed Anoennaki, en hoewel ze was aangewezen als partner voor Adam op de korte termijn, legde de joodse talmoed uit dat ze weigerde om zijn seksuele partner te zijn. Haar fysieke partner in dit opzicht was niemand anders dan Enki, de vader van Ka´ns echtgenote Loeloewa. Haar fysieke partner in dit opzicht was niemand anders dan Enki, de vader van Ka´ns echtgenote Loeloewa. Zoals vermeld werd Enlils broer Enki (in zijn rol als de slang) Samael genoemd - en in dit opzicht brengt de literatuur van Ha Qabalah ons terug naar het uitgangspunt van deze passage over `Eden', want deze stelt onomwonden dat `naar Samael en Lilith als personen verwezen wordt als de boom der kennis van goed en kwaad'.
Wil je weten wie Pharez was, klik dan hier!  
Een beknopte geschiedenis van alles
K. Wilber
http://dit.is/cool Add Me! Vlug.nu registreer NU !!
MyPage, GRATIS URL http://jouwnaam.mypage.org/ hier.is-URL

 

 

 

RobinK HardSoft heeft het beste Internet-idee voor 2000 volgens

Internet Diensten

Bezoek deze site!

WebRing logo

Thinking Member of the Mensans of the World Circle

MWC banner

  *Choose your page:   * Previous   * Skip Next   * Next   * Next 5   * List All   * Random
This MensaSig site is owned by Robin Ketelaars.
Want to join the MensaSIG Ring?
[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]

Weer wat nieuws zeker